1.รายระเอียดการจองรถ
ติดต่อโดยตรงได้ที่ ติดต่อ คุณใหญ่ โทร 085-7777298

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
หากรถที่ท่านเลือกไม่ว่าง ทางบริษัทจะแจ้งคันอื่นที่ว่างและสเป็กใกล้เคียงกันให้ท่านเลือกอีกครั้ง
หลังจากที่ท่านตกลงใช้บริการ ให้โอนเงินมัดจำแล้วเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
ส่งแผนที่และจุดรับ,โปรแกรมการเดินทางโดยส่งทางแฟ็กซ์หรืออีเมล์

2. การวางมัดจำ
โอนเงิน เลขบัญชี 142-219633-6 ไทยพานิชย์ นาย กิตติพงษ์ นันทะเขต

** ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
** ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
** การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
** ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางกลับเรียบร้อย


โอนเงินแล้วโปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน หรือ ส่ง SMS  085-7777298  หรือ แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ติดต่อ คุณใหญ่ โทร 085-7777298หรือ Line ID : 0857777298

การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทสามารถบอกเลิก การเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า